Υπηρεσίες  • Εγκατάσταση του Η/Υ σας
  • Διάγνωση και αντιμετώπιση ιών
  • Έλεγχος και επισκευή υπολογιστή
  • Εγκαταστάσεις λειτουργικού συστήματος & προγραμμάτων
  • Εγκατάσταση ενημερώσεων προγραμμάτων οδήγησης συσκευών
  • Σύνδεση περιφερειακών συσκευών
  • Εγκατάσταση τοπικού δικτύου 
  • Σύνδεση router adsl

      6909 070 103 pc fix.