ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στοmail: adonmet@yahoo.gr
 pcιfix.gr


Τηλ6909  070 103    Θεσσαλονίκη
Τηλ.    96 810 368         Λευκωσία