Εκτέλεση εργαλείων του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) με την πληκτρολόγηση εντολής.

 
 
 
  Εργαλείο Πίνακα Ελέγχου (Control Panel)      Εντολή
  -------------------------------------------------------------------------------------------
  Για άτομα με ειδικές ανάγκες (Accessibility Options)
  control access.cpl 
 
  Προσθήκη νέου υλικού (Add New Hardware) 
  control sysdm.cpl add new hardware
 
  Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs) 
  control appwiz.cpl
 
  Ιδιότητες: Ημερομηνία/Ώρα (Data/Time Properties) 
  control timedate.cpl
 
  Ιδιότητες: Οθόνη (Display Properties)  
  control desk.cpl
 
  Γρήγορη Εύρεση (FindFast) 
  control findfast.cpl
 
  Φάκελος "Γραμματοσειρές" (Fonts) 
  control fonts
 
  Ιδιότητες: Internet (Internet Properties) 
  control inetcpl.cpl
 
  Ιδιότητες: Joystick (Joystick Properties) 
  control joy.cpl
 
  Ιδιότητες: Πληκτρολόγιο (Keyboard Properties) 
  control main.cpl keyboard
 
  Microsoft Exchange 
  control mlcfg32.cpl
   (ή Windows Messaging)
 
  Ταχυδρομείο Microsoft Mail (Microsoft Mail Post Office) 
  control wgpocpl.cpl
 
  Ιδιότητες: Modem (Modem Properties) 
  control modem.cpl
 
  Ιδιότητες: Ποντίκι (Mouse Properties) 
  control main.cpl
 
  Ιδιότητες: Πολυμέσα (Multimedia Properties) 
  control mmsys.cpl
 
  Ιδιότητες: Δίκτυο (Network Properties) 
  control netcpl.cpl
 
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα Windows NT 4.0, η εντολή για το εργαλείο
  "Ιδιότητες: Δίκτυο" (Network Properties) είναι Ncpa.cpl,
  όχι Netcpl.cpl
 
  Ιδιότητες: Κωδικοί πρόσβασης (Password Properties) 
  control password.cpl
 
  Κάρτα PC (PC Card) 
  control main.cpl pc card (PCMCIA)
 
  Διαχείριση ενέργειας (Power Management) (Windows 95) 
  control main.cpl power
 
  Διαχείριση Ενέργειας (Power Management) (Windows 98) 
  control powercfg.cpl
 
  Φάκελος "Εκτυπωτές" (Printers) 
  control printers
 
  Τοπικές ρυθμίσεις (Regional Settings) 
  control intl.cpl
 
  Σαρωτές και φωτογραφικές μηχανές (Scanners and Cameras) 
  control sticpl.cpl
 
  Ιδιότητες Ήχοι: (Sound Properties) 
  control mmsys.cpl ήχοι (control mmsys.cpl sounds)
 
  Ιδιότητες συστήματος (System Properties) 
  control sysdm.cpl
Share on Google Plus

About Τεχνικη υποστηριξη

  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου